להתחברות

פיתוח והשתלמות מורים

רב-תרבותיות

רב-תרבותיות

כל אחת מהתרבויות צריכה להישמר בפני עצמה .
כור ההיתוך משליט בעצם

0
כור היתוך

כור היתוך

בלי כור היתוך מדינה עם כל כך הרבה קבוצות אתניות ואידיאולוגיות תתפרק

0
זהויות גמישות

זהויות גמישות

כבוד ובסיס של תרבות המוצא עם אפשרויות דינמיות לשילוב תרבויות אחרות פנימה .
דברי רקע ראשוניים – ארז ביטון . הדיאלוג בין חיים גורי לר' דויד בוזגלו

0